Natura

/Natura
Natura 2021-03-04T19:05:59+01:00

Natura

Són diverses les espècies de mamífers que habiten en ‘El Surar’, que estan incloses en el Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçades d’espècies protegides com: la musaranya comuna, la fagina, el teixó, el turó i la mostela. També trobem diverses espècies de quiròpters: la rata penada mediterrani de ferradura, rata penada aligot mitjà, rata penada aligot gran, rata penada gran de ferradura i la rata penada xicotet de ferradura. Les aus en l’àmbit d’estudi presenten una gran diversitat d’espècies, moltes d’elles incloses en el Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçades com l’àguila de panxa blanca, espècie vulnerable. El blader i l’arrendajo que s’inclouen com espècies protegides. La granota comuna espècie d’interés comunitari que junt amb el renoc comú, el fardatxo ocel·lat i la serp verda està inclosa al Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçades.

PARATGE NATURAL EL SURAR