Projecte

/Projecte
Projecte 2017-02-06T08:44:13+01:00

Aquesta proposta naix del meu projecte final del Màster de Gestió Cultural, impartit per la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València entre 2006 i 2007. La idea de crear aquesta ruta audioguiada parteix de la base d’oferir als visitants un sistema d’autovisita que s’adapte als diferents nivells de públic en el qual els guies són els membres de la família dels Peons Caminers que vivien a l’immoble que actualment és l’Oficina de Turisme.

La família dels Peons Caminers era l’encarregada de cuidar i mantenir els camins del terme de Llutxent, perquè foren accessibles per al trànsit rodat i humà. D’aquesta manera ells són els que acompanyaran als visitants pels carrers de Llutxent, narraran històries, esdeveniments i anècdotes amb el llenguatge que millor comunique amb les característiques de cada visitant.

Per a la presentació de la ruta audioguiada en material editat, es realitzarà un fullet acompanyat d’un mapa que servirà d’itinerari per al recorregut. D’altra banda les pistes de l’audioguia també es podran descarregar al telèfon mòbil a través de la web de l’ajuntament.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
– Transmetre de manera amena i adaptada als diferents tipus de públics, la història local i les característiques dels seus personatges més representatius.
– Connectar de manera específica amb els destinataris de les audioguies.
– Crear en els destinataris un sentiment d’identitat amb el passat.

RENDIBILITATS
– Ampliació de l’oferta turístic-patrimonial.
– Augment de l’atracció turística.
– Increment dels ingressos en els comerços i establiments de restauració i hostatgeria.

ELS PEONS CAMINERS

Els Peons Caminers, caracteritzats com a camperols del segle XIX-XX, representen els avantpassats més recents de la història local, i narren els fets d’una manera diferent.

  • Personatge nº1: L’avi, destinat a públic major de 65 anys.
  • Personatge nº2: La mare, destinat a públic d’entre 30 i 65 anys.
  • Personatge nº3: El fill major, destinat a públic d’entre 15 i 30 anys.
  • Personatge nº4: La filla menuda, destinat a un públic d’entre 9 i 15 anys.

En principi al projecte presentat per al final del màster, es plantejaven quatre pistes d’àudio adequades a diferents destinataris, no obstant ara sols hem creat dos personatges, la mare i el fill major. Així hem enfocat les audioguies per als dos nivells més bàsics, deixant la possibilitat d’ampliar l’oferta si és considera necessari.

  • Personatge nº2: Pepica la Peona, la mare. Destinat a públic d’entre 30 i 65 anys.
  • Personatge nº3: Tonet, el fill major. Destinat a públic d’entre 15 i 30 anys.

Els personatges s’insereixen en el context de la fi del segle XIX, cap a 1890. Així mateix algunes de les pistes inclouen la participació d’altres personatges relacionats amb el monument en concret, de manera que els Peons Caminers i aquestos personatges dialoguen per a explicar al visitant les característiques més destacades del relat històric.

Encara que jo he donat uns noms als personatges, aquests podrien ser elegits pel poble a través d’una enquesta popular que s’enviaria a través de WhatssApp, Facebook i altres xats amb la finalitat d’implicar al poble en el projecte i fer-lo partícip del projecte abans de posar-lo en funcionament.

NOMENCLATURA DE LES PISTES
Amb l’objectiu de donar-li una nomenclatura ràpida a les pistes per a la seua descàrrega a través de la xarxa, s’han establit tres xifres i una lletra que corresponent a:
• Primer caràcter (1a xifra): ítem a descriure
• Segon caràcter (2a xifra): Nivell didàctic
1. Adult
2. Infantil
• Tercer caràcter (3a xifra): Part del monument
1. Exterior
2. Interior
3. Altres
• Quart caràcter (lletra): Idioma
V. Valencià / C. Castellà /D. Anglés

D’altra banda el recompte de la durada de les pistes s’ha realitzat sobre la base de què durant un minut diem unes 150 paraules (150ppm). D’aquesta manera s’ha pogut contabilitzar la durada que tindrà cada pista per a tindre una idea general abans de la seua gravació.